Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015

Τούρκος ιμάμης διαβάζει το Κοράνι υπό… την σκέπη του Παντοκράτορα Ιησού Χριστού

Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Σίγουρα κανείς δεν θα το πίστευε αν δεν έβλεπε το δημοσίευμα-ομολογία της τουρκικής εφημερίδας, Aksam, με την πραγματικά πρωτοφανή και συνάμα εκπληκτική φωτογραφία όπου προβάλλεται ένας Τούρκος ιμάμης να αναγινώσκει περικοπές από το Κοράνι στους μουσουλμάνους υπό… την σκέπη του Παντοκράτορα Ιησού Χριστού. Σημεία των καιρών;

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 1 Μαρτίου 2015 - Κυριακή της Ορθοδοξίας

KyriakiOrthodoxias01῎Ελα
καὶ δὲς
μόνος σου.

(᾿Ιω. α´ 44-52)
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἠθέλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν· καὶ εὑρίσκει Φίλιππον καὶ λέγει αὐτῷ· ἀκολούθει μοι. ῏Ην δὲ ὁ Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδά, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ Πέτρου. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ὃν ἔγραψε Μωϋσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Ιωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναθαναήλ· ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι; λέγει αὐτῷ Φίλιππος· ἔρχου καὶ ἴδε.
Εἶδεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν Ναθαναὴλ ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ· ἴδε ἀληθῶς ᾿Ισραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι. Λέγει αὐτῷ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· πρὸ τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδόν σε. ᾿Απεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ· ῥαββί, σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ὅτι εἶπόν σοι, εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ὄψει. Καὶ λέγει αὐτῷ· ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν ἀνεῳγότα, καὶ τοὺς ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου.

Απόδοση στη νεοελληνική 
Τόν καιρό ἐκεῖνο ὁ ᾿Ιησοῦς ἀποφάσισε νὰ πάει στὴ Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τὸν Φίλιππο καὶ τοῦ λέει·

Α΄ Κυριακή των Νηστειών της Ορθοδοξίας (Ιωάννου 1,44-52). Το Θαύμα της Εκκλησίας

«Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Ἔρχου καὶ ἴδε» (᾿Ιωάν. 1,47)
ΣΗΜΕΡΑ, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἑορτὴ μεγάλη καὶ ἔνδοξος. Δὲν ἑορτάζει ἕνας ἢ δύο ἅ­γιοι, ὅπως τὶς ἄλλες ἡμέρες· ἑορτάζει ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ἡὈρθόδοξος Ἐκκλησία μας. Ποιός μπορεῖ νὰ ἐκφωνήσῃ λόγο ἀν­τάξιο τῆς μεγάλης ἑορτῆς; Θὰ ἔπρεπε νὰ βρίσκεται ἐδῶ ἕνας ἀπὸ τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἢ τοὺς πατέρας καὶ διδασκάλους τῆς
Ἐκκλησί­ας ἢ τοὺς μάρτυρες ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐμεῖς λίγες σκέψεις θὰ διατυπώσουμε ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου.
 

Άγγελοι με ράσα

DSC 3045 01
Του Αντώνη Μακατούνη | Εφημερίδα «Ορθόδοξη Αλήθεια»

Ηταν Τρίτη, εννέα και μισή το βράδυ, η θερμοκρασία στην παγωμένη Αθήνα έκανε βουτιά, η υγρασία τσάκιζε κόκαλα και το θερμόμετρο είχε κολλήσει στους 6 βαθμούς Κελσίου, «τσαλακώνοντας» τα πρόσωπα των περαστικών που διέσχιζαν βιαστικά τους δρόμους του κέντρου της πόλης.
Τίποτα όμως δεν πτόησε τους έξι κληρικούς και τους 30 εθελοντές με τη ζεστή καρδιά, στην πλειονότητά τους νέοι, που κάθε εβδομάδα έχουν μια ιερή αποστολή, να μοιράσουν τρόφιμα, νερό, κουβέρτες, είδη ρουχισμού και καθαρισμού στους αστέγους της πρωτεύουσας, οι οποίοι ανεβαίνουν καθημερινά τον δικό τους σύγχρονο γολγοθά. 
Σημείο συνάντησης και εκκίνησης είναι η οδός Μητροπόλεως στο Μοναστηράκι (έξω από τον Μητροπολιτικό Ναό).

Η τιμή των Ορθοδόξων προς τη Θεοτόκο


27 Φεβρουαρίου 2015Η Ορθόδοξος Εκκλησία διδάσκει για την Παναγία ό,τι μας παραδίδει η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή, και καθημερινά την δοξάζει στους ναούς της, ζητώντας τη βοήθεια και προστασία της. Γνωρίζοντας ότι χαροποιείται μόνο από αυτούς τους αίνους που ανταποκρίνονται στην πραγματική της δόξα, οι Άγιοι Πατέρες και υμνογράφοι έχουν ικετεύσει Αυτήν και τον Υιό της να διδαχθούν πώς να την υμνούν.
«Τείχισόν μου τας φρένας Σωτήρ μου· το γαρ τείχος του κόσμου ανυμνήσαι τολμώ, την άχραντον Μητέρα σου». «Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο Χριστός πραγματικά γεννήθηκε από την Αειπάρθενο Μαρία». Είναι απαραίτητο για εμάς να ομολογούμε ότι η Παναγία είναι πραγματικά Θεοτόκος, έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε βλασφημία· διότι εκείνοι που αρνούνται ότι η Αγία Παρθένος είναι πράγματι Θεοτόκος δεν είναι πλέον πιστοί, αλλά μαθητές των Φαρισαίων και των Σαδδουκαίων».

Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού: Η αγάπη προς τη σύζυγο είναι ως προς τον άνδρα και δικαιοσύνη

Elder Joseph Vatopaidi 2 (1)Στη συζυγία η αγάπη επιβάλλεται και για ένα ακόμη λόγο, ας πούμε καλύτερα από κάποια ιδιαιτερότητα. Αυτός είναι η φύση της γυναίκας, που αποδεικνύεται ότι είναι γέννημα και προϊόν αγάπης (δημιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ που ήταν κοντά στο μέρος της καρδιάς) και επομένως δεν ισορροπεί, όταν τη στερείται. Η ίδια πηγάζει αγάπη μέσω της μητρότητάς της και δίκαια απαιτεί να αγαπάται, αφού και η ίδια κατά φύση και θέση αγαπά.

Πώς θα πάρετε επιδότηση 50% για να φτιάξετε επιχείρηση - ενισχύσεις και στον αγροδιατροφικό τομέα


lefta-xwrafi-ccfreeΈξι τοπικά προγράμματα Leader με κοινοτικές ενισχύσεις σε εννέα νομούς της χώρας με επιδοτήσεις που καλύπτουν ακόμη και το 50% των επενδυτικών δαπανών που θέλουν να κάνουν αγρότες οι οποίοι επιθυμούν να έχουν μία επιπλέον επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και μικροί επιχειρηματίες.
Oι επενδύσεις πρέπει να αναδεικνύουν και να αξιοποιούν τα τοπικά χαρακτηριστικά της περιοχής όπου αυτές θα γίνουν.

Νοσηλεύτρια ξέχασε να πάει για δουλειά την τελευταία δεκαετία!!!

Νοσηλεύτρια ξέχασε να πάει για δουλειά την τελευταία δεκαετία!!!
Η νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Αιγίου παύθηκε οριστικά από τα καθήκοντα της
Νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Αιγίου απουσίαζε αδικαιολόγητα τα τελευταία 10 χρόνια από τα καθήκοντά της!
Συγκεκριμένα, από το 2004 μέχρι αρχές του 2011, η νοσηλεύτρια έκανε περιορισμένες... εμφανίσεις και στη συνέχεια «εξαφανίστηκε».

Ο γίγαντας των αιθέρων: Οι πρώτες εικόνες του μεγαλύτερου αεροπλάνου στον κόσμο

Ο γίγαντας των αιθέρων: Οι πρώτες εικόνες του μεγαλύτερου αεροπλάνου στον κόσμο
Το γύρο του κόσμου κάνουν οι φωτογραφίες από το μεγαλύτερο  αεροπλάνο στην ιστορία της αεροπλοΐας.

Ο λόγος για το δημιούργημα του συνιδρυτή της Microsoft, Πολ Άλεν, που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτόξευση δορυφόρων στην ατμόσφαιρα αλλά και για εμπορικές πτήσεις.

Του Αγίου Θεοδώρου σήμερα – Γνωρίζετε το θαύμα κολλύβων που έκανε, σώζοντας τους Χριστιανούς;

TheodorosTironTheodorosStratilatis01Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων καταγόταν από το χωριό Αμάσεια στη Μαύρη Θάλασσα, που ονομαζόταν Χουμιαλά, και έζησε κατά τους χρόνους των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού (286 – 305 μ.Χ.), Γαλερίου (305 – 311 μ.Χ.) και Μαξιμίνου (305 – 312 μ.Χ.). Ονομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στο στράτευμα των Τηρώνων, δηλαδή των νεοσυλλέκτων, διοικούμενο υπό του πραιπόσιτου Βρίγκα.
Διαβλήθηκε στον πραιπόσιτο ως Χριστιανός και εκλήθηκε σε εξέταση. Εκεί ομολόγησε την πίστη του στον Χριστό χωρίς δισταγμό. Ο διοικητής Βρίγκας δεν θέλησε να προχωρήσει στην σύλληψη και τιμωρία του Αγίου Θεοδώρου, αλλά τον άφησε να σκεφτεί και να του απαντήσει λίγο αργότερα. Πίστευε ότι ο Θεόδωρος θα άλλαζε και θα θυσίαζε στα είδωλα. Ο Μεγαλομάρτυς όχι μόνο παρέμεινε αδιάσειστος στην πίστη του, αλλά έκαψε και το ναό της μητέρας των θεών Ρέας μετά του ειδώλου αυτής. Αμέσως τότε συνελήφθη και ρίχτηκε από τους ειδωλολάτρες σε πυρακτωμένη κάμινο, όπου και ετελειώθηκε μαρτυρικά.

To ντοκιμαντέρ που πρέπει να δείτε: Γιατί η Ελλάδα; Και γιατί τα Ελληνικά;

Ο Pedro Olalla González de la Vega (Οβιέδο, Ισπανία 1966) είναι συγγραφέας, ελληνιστής, καθηγητής φιλόλογος, μεταφραστής, φωτογράφος και κινηματογραφιστής, και σε αυτούς τους τομείς συνεργάζεται τακτικά με εκδοτικούς οίκους, πανεπιστήμια και πολιτιστικούς φορείς από διάφορες χώρες του κόσμου.

Εδώ και είκοσι οκτώ χρόνια, διατηρεί μια έντονη σχέση με την Ελλάδα και το 1994 μετοίκησε στην Αθήνα με σκοπό να ασχοληθεί με την έρευνα, τη δημιουργία και τη διδασκαλία.

Η ΣΥΚΓΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΥ ΤΟ 1922 ΕΓΙΝΕ… ΕΜΙΝΕ

Η ΣΥΚΓΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΥ ΤΟ 1922 ΕΓΙΝΕ… ΕΜΙΝΕ


Η Ελένη είναι η ιστορία μιας Ελληνοπόντιας, της Ελένης, που στην ανταλλαγή των πληθυσμών δεν έφυγε μαζί με τους δικούς της στην Ελλάδα αλλά έμεινε στην Τουρκία και μετά από πολλά χρόνια κάποιοι… Τούρκοι την φέρνουν στο φως της δημοσιότητας για να γίνει κινηματογραφική ταινία με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Maçkalı Eleni» που θα δείχνει και το μεγάλο δράμα χιλιάδων Ρωμιών κατά την διάρκεια της ανταλλαγής των πληθυσμών το 1922-23.

Επιστήμονες στην Ελλάδα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα λέιζερ ατόμων, που είναι επτά φορές πιο ισχυρό από ό,τι είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα. (φωτό)


Το ισχυρότερο όπλο του πλανήτη βρίσκεται στην Ελλάδα! (φωτό)
Το κατασκεύασαν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες...
Επιστήμονες στην Ελλάδα κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα λέιζερ ατόμων, που είναι επτά φορές πιο ισχυρό από ό,τι είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Παγκοσμίως, περίπου δέκα ερευνητικές ομάδες ασχολούνται με τα λέιζερ ατόμων και μία από αυτές βρίσκεται στην Κρήτη, με εντυπωσιακές μάλιστα επιδόσεις σε διεθνές επίπεδο.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΛΙΝΔΡΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ

Αποτέλεσμα εικόνας για εθελοντική αιμοδοσία
Καλούμε όλους τους εθελοντές αιμοδότες μας να ανταποκριθούν για άλλη μια φορά  στο κάλεσμα  για βοήθεια στον συνάνθρωπο μας την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 στο χώρο  της κεντρικής πλατείας Ν. ΛΟΥΣΗ ( έμπροσθεν κτιρίου Δημαρχείου ) στον Κολινδρό  , από τις 9.30 μέχρι τις13.30 .


Η κινητή μονάδα του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ με το ειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα υποστηρίζει τους εθελοντές αιμοδότες καθ΄όλη τη διάρκεια της αιμοδοσίας . Είναι η 1η τακτική εθελοντική αιμοδοσία το συλλόγου μας για το 2015 και θα δοθεί η ευκαιρία σε νέους συμπολίτες μας να συμμετέχουν στην τακτική αιμοδοσία μας .
Με την προσπάθεια τη δική σας και την ανιδιοτελή προσφορά των εθελοντών μας θα επιτύχουμε τα βέλτιστα στο έργο μας .
Είμαστε στη διάθεσή σας , όπως κάθε φορά για οποιαδήποτε πληροφορία .
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός των ημερών για να σας υπενθυμίσουμε το ραντεβού μας .

Δείτε το βίντεο μαζί με τα παιδιά σας. Παροτρύνετέ τα να σας μιλούν για ότι και αν τους συμβαίνει.


Το Μυστικό της Νίκης - Ιστορία κινουμένων σχεδίωνVIDEO από τη νέα καμπάνια για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

28 Φεβρουαρίου. ΧΑΙΡΕ ΘΕΟΔΩΡΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑ ΜΟΥ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥ

Επί τη μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου του Τύρωνος και το θαύμα των κολλύβων.Σάββατο 15 [28] Φεβρουαρίου 2015 Πάτριο Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο
Ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων,ο ένδοξος μάρτυς αυτός του Χριστού,κατήγετο από την Αμάσεια της Καππαδοκίας και μάλιστα από το χωριό Χουμιαλιά.

Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

Όταν σου έλθει θυμός κλείσε το στόμα δυνατά

(Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού)

Γράφεις για το θυμό στην καρδιά του ανόητου. Ο θυμός από μόνος του, είναι φυσικός. Όπως τα νεύρα στο σώμα. Είναι και αυτός νεύρο ψυχής. Και οφείλει να τον μεταχειρίζεται ο καθένας εναντίον των δαιμόνων, ανθρώπων αιρετικών, και σε όσους τον εμποδίζουν από το δρόμο του Θεού. Εάν δε θυμώνεις κατά των ομοψύχων αδελφών ή γίνεσαι έκτος εαυτού, χαλάς τα έργα των χεριών σου, γνώριζε ότι πάσχεις από κενοδοξία και κάνεις παράχρηση του νεύρου της ψυχής. Απαλλάσσεσαι δε με την αγάπη προς όλους και την αληθινή ταπεινώση.
Γι’ αυτό, όταν σου έλθει θυμός κλείσε το στόμα δυνατά και μη μιλήσεις σ’ αυτόν που σε βρίζει ή σε ατιμάζει ή σε ελέγχει ή με πολλούς τρόπους και χωρίς λόγο σε πειράζει.
Και αυτός σαν το φίδι θα στρίψει μέσα στην καρδιά, θα ανέβει μέχρι το λαιμό, και αφού δεν θα του δώσεις διέξοδο θα πνιγεί και θα σκάσει. Και, όταν αυτό επαναληφθεί λίγες φορές, θα λιγοστέψει και θα πάψει τελείως.

«Έρχονται μεγάλες μάχες για την Ελλάδα»

Με τίτλο «Τι κέρδισε η Ελλάδα», ο Αμερικανός νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν, σε νέο άρθρο του στη New York Times, υποστηρίζει ότι «αν πιστέψουμε τα δελτία ειδήσεων και την αρθρογραφία των ημερών, θα πρέπει να σκεφτούμε πως συνέβη μια καταστροφή ή μια παράδοση από πλευράς του νέου κυβερνητικού συνασπισμού στην Αθήνα. Ορισμένες παρατάξεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ προφανώς σκέφτονται έτσι. Αλλά, δεν ήταν. Αντίθετα, η Ελλάδα βγήκε από τις διαπραγματεύσεις αρκετά καλά, αν και οι μεγάλες μάχες δεν έχουν έρθει ακόμα» και σημειώνει: «Η Ελλάδα έχει κάνει μια χάρη στην υπόλοιπη Ευρώπη».

Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) απέκτησε οντότητα.


Μετά την παραχώρηση των 60 στρεμμάτων και τη δημιουργία του πρώτου θύλακα στη Θέρμη, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ) απέκτησε οντότητα. Αρχής γενομένης με το τεύχος του Φεβρουαρίου (http://r.ca.d.mailin.fr/s5ps2kw0krf.html) , η ΑΖΚ προχώρησε στη σύνταξη ενός newsletter, στόχος του οποίου είναι να αναδεικνύει το έργο και τις δράσεις της ΑΖΚ, καθώς και ολόκληρου του Οικοσυστήματος Καινοτομίας, κάθε μήνα.

Το «κούρεμα» του γερμανικού χρέους

Στις 27 Φεβρουαρίου 1953 οι πιστωτές της Γερμανίας με πρωτοβουλία των ΗΠΑ συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο για να διευθετήσουν το χρέος της Γερμανίας και συγκεκριμένα αυτό της Δυτικής Γερμανίας. Το γερμανικό χρέος (προπολεμικό και μεταπολεμικό) ανερχόταν σε 32 δισεκατομμύρια μάρκα, χωρίς να υπολογίζονται οι πολεμικές επανορθώσεις και αποζημιώσεις. Στους πιστωτές περιλαμβάνονταν χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, το Ιράν, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελβετία, η Γιουγκοσλαβία, η Νότιος Αφρική και η Ελλάδα. Η Ρωσία και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

Διώξε τη θλίψη πριν γίνει κατάθλιψη…

Παρακολουθώντας το τι γίνεται, γράφεται και ακούγεται γύρω μας καθημερινά, από κάθε πιθανή κι απίθανη πηγή επικοινωνίας είναι ένα θαύμα το ό,τι καταφέρνουμε -κάποιοι από εμάς, όχι όλοι- και επιβιώνουμε κρατώντας ένα στοιχειώδες επίπεδο λογικής και ψυχικής υγείας. Αυτό το οφείλουμε εν μέρη στην προσωπικότητα μας, στις προσεκτικές δράσεις μας, αλλά και στην Ενέργεια που διαθέτουμε.

40 δωρεάν εκπαιδευτικοί ιστότοποι!

Παρακάτω ακολουθούν 40 δωρεάν εκπαιδευτικές ιστοσελίδες με περιεχόμενο από βίντεο και διαλέξεις,μέχρι σεμινάρια από διεθνή Πανεπιστήμια και δωρεάν εκμάθηση ξένων γλωσσών...

1.Alison- Διαθέτει πάνω από 60 εκατομμύρια μαθήματα!!

Στοπ στο εργοστάσιο χρυσού για επανέλεγχο μελετών - «Θα γίνουμε ο εφιάλτης σας» λένε οι εργαζόμενοι στον Τσίπρα!


Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ανακάλεσε τη θεώρηση της Αρχιτεκτονικής και της Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών», προκειμένου να γίνει επανέλεγχος για το κατά πόσο οι υποβληθείσες μελέτες, πάνω στις οποίες βασίστηκε η θεώρηση, είναι σύμφωνες με τις κείμενες πολεοδομικές και περιβαλλοντικές διατάξεις.

Τρώμε αποκλειστικά εισαγόμενο κρέας – Κατά 40% μειώθηκε η παραγωγή τα τελευταία 35 χρόνια


Μπορεί οι προοπτικές άμεσης αύξησης της παραγωγής βόειου κρέατος στη χώρα μας να κρίνονται σήμερα ελάχιστες, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν μπορεί αυτό να επιτευχθεί με μια δυναμική εθνική αναπτυξιακή πολιτική, υπογραμμίζει σε σχετική του εργασία ο επίκουρος καθηγητής, στο τμήμα κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Γιώργος Βαλεγράκης.

Συνταγή: Χαλβάς Πολίτικος με μέλι

Υλικά
1 κούπα ελαιόλαδο
1 1/2 κούπα μέλι
2 κούπες σιμιγδάλι (χοντρό)
4 κούπες νερό
100 γρ αμύγδαλα ή καρύδια
Κανέλα τριμμένη
Ξύσμα από πορτοκάλι η λεμόνι.


Προετοιμασία
Σε μία κατσαρόλα βάζουμε το νερό μας, το ξύσμα λεμονιού και όταν αρχίζει να ζεσταίνεται προσθέτουμε το μέλι . Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε το σιρόπι κρατώντας το ζεστό στην άκρη.

Μοναχοί αποκαλύπτουν τον αθέατο πόλεμο εναντίον των Χριστιανών

Μοναχοί αποκαλύπτουν τον αθέατο πόλεμο εναντίον των Χριστιανών
Πολλές είναι οι  μαρτυρίες μοναχών τις περιοχής των Ιεροσολύμων στο Hellasforce,  που απειλούνται καθημερινά από πράξεις βανδαλιστών.
Αυτή η τυφλή πράξη φανατισμού και μισαλλοδοξίας όπως χαρακτήρισε το Υπουργείο Εξωτερικών την εμπρηστική επίθεση σε ανακοίνωσή του επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα στα Άγια Προσκυνήματα μας.

Οι 32.000 θέσεις με την πρώτη προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ

Οι 32.000 θέσεις με την πρώτη προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ

Οι 32.000 θέσεις με την πρώτη προκήρυξη για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ Συνάντηση στο πλαίσιο της έναρξης του προγράμματος του ΟΑΕΔ και την έκδοση της προκήρυξης για την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ διεξήχθη μεταξύ του Προεδρείου της ΚΕΔΕ και της αναπληρώτριας υπουργού για την Αντιμετώπισης της Ανεργίας Ράνιας Αντωνοπουλου Ειδικότερα τις τελευταίες λεπτομέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί η προεργασία και να εκδοθεί η προκήρυξη για τις 32.000 θέσεις εργασίας στους δήμους μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ συζήτησε η αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ με επικεφαλής τον πρόεδρο Γ. Πατούλη, στη συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα με την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου.

Έρχονται 3.000 προσλήψεις από τον ΟΤΕ


Περί τους 3.000 εργαζόμενους στη θυγατρική του ΟΤΕ Plus αφορούν οι νέες ρυθμίσεις που προωθεί ο ΟΤΕ, σε συμφωνία με την ΟΜΕ-ΟΤΕ (Ομοσπονδία εργαζομένων στον ΟΤΕ).
Το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 2.000 εργαζόμενοι, υπογράφουν νέα σύμβαση εργασίας απευθείας με 
την ΟΤΕ Α.Ε. (τη μητρική εταιρεία του ομίλου).

"Έλληνες επιστήμονες εντόπισαν δύο νέα γονίδια για τον καρκίνο του μαστού"


Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψαν 2 νέα γονίδια για τον καρκίνο του μαστού
Μια μεγάλη διεθνής ερευνητική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν Έλληνες επιστήμονες ανακάλυψε δύο νέες μεταλλάξεις γονιδίων που αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού. Η ομάδα ανέλυσε το DNA περίπου 100.000 γυναικών, εκ των οποίων 86.000 ήταν Ευρωπαίες και οι μισές ήταν καρκινοπαθείς.

Αυτή είναι η Ελλάδα! Δείτε το και θα ανατριχιάσετε

Συγκλονιστικό: Αυτή είναι η Ελλάδα! Δείτε το και θα ανατριχιάσετε

To video που θα σας κάνει να ανατριχιάσετε και πρέπει να δείτε. Αυτή είναι η Ελλάδα μας και δεν είναι καθόλου ασήμαντο ένας Βρετανός Να φωνάζει με επιχειρήματα υπέρ της επιστροφής των Μαρμάρων του Παρθενώνα! Ο πασίγνωστος κωμικός Stephen Fry μίλησε υπέρ της επιστροφής των μαρμάρων, σε ομιλία οργανισμού που διοργανώνει συζητήσεις για σπουδαία ζητήματα!

Μέσω διαδικτύου η θεώρηση των βιβλιαρίων του ΙΚΑ

Τη δυνατότητα να θεωρήσουν τα βιβλιάρια του ΙΚΑ μέσω διαδικτύου έχουν πλέον οι ασφαλισμένοι.
Μέσω διαδικτύου η θεώρηση των βιβλιαρίων του ΙΚΑΣυγκεκριμένα, δεν απαιτείται η προσέλευση των ασφαλισμένων στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, προκειμένου να ανανεώσουν την ασφαλιστική ικανότητα για την περίοδο από 1 Μαρτίου 2015 έως 29 Φεβρουαρίου 2016 και να θεωρήσουν τα βιβλιάρια υγείας, αφού όλες οι σχετικές διαδικασίες μπορούν να γίνονται από το διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Τη δυνατότητα αυτή έχουν, όσοι υπάγονται στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι (συμπεριλαμβανομένων και αυτών του τ. ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ).

Αναβίωση του εθίμου της τσαγκαροτρίτης <τσουκάνια>
Με ιδιαίτερη χαρά ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Κολινδρού καλεί όλους τους κατοίκους
στην αναβίωση του εθίμου της τσαγκαροτρίτης <τσουκάνια> και στην κοπή βασιλόπιτας για την νέα χρονιά.
Σας περιμένουμε να περάσουμε ένα αξέχαστο εορταστικό μεσημέρι με πολλά δώρα!!
…(όλα τα παρευρισκόμενα μέλη θα πάρουν το αναμνηστικό τους δώρο έκπληξη ) 
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ώρα 2:00 το μεσημέρι στην ταβέρνα «ΣΤΑΒΑΡΑΣ» στον Κολινδρό.
Ζωντανή μουσική με τον Βάγγο το Μήτσο και την Μαρίκα Φωτοπούλου 
Πλήρες μενού και νηστήσιμα, απεριόριστο ποτό μόνο με 12€ παιδικό μενού 7€
Τηλέφωνα κρατήσεων Κύρκος Αντώνης 6972/555-188 
και ταβέρνα ΣΤΑΒΑΡΑΣ 2353/031-753ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

Αιγίνιο    10 /02/ 2015                                                     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το οξύ πρόβλημα των διοδίων απασχολεί ιδιαίτερα τους φορείς και πολίτες της περιοχής 
μας, όπως απέδειξε και ο αμείωτος αγώνας τους για την κατάργηση αυτών που είναι 
εγκατεστημένα στα όρια του Δήμου μας. Για το θέμα αυτό, ως Δημοτική Αρχή, γινόμαστε 
καθημερινά αποδέκτες διαμαρτυριών
εξαιτίας του υπέρογκου τιμήματος, που είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν όσοι μετακινούνται
 από και προς τη Θεσσαλονίκη.

Ο Ακάθιστος Ύμνος: Ιστορία, Δομή, Περιεχόμενο, Σύνθεση


 «Παναγία των Χαιρετισμών» Στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους
  
  
  Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ
 
Στη Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους υπάρχει ο θρύλος ότι μια μικρή εικόνα «Παναγία των Χαιρετισμών» που φυλάσσεται εκεί είναι εκείνη, μπροστά στην οποία ψάλθηκε για πρώτη φορά ο Ακάθιστος Ύμνος. Κατά το θρύλο η εικόνα έφθασε στο μοναστήρι το 1592 με θαυμαστό τρόπο. Σύμφωνα με επιγραφή στην πίσω πλευρά,«την προσέφερε ο Αλέξιος Γ΄ Μέγας Κομνηνός στον Όσιο Διονύσιο, τον Τραπεζούντιο, κτήτορα της Μονής»και είναι «αυτή ακριβώς η εικόνα που ο πατριάρχης Σέργιος περιέφερε στα τείχη της Πόλης το 626».

11 προβλήματα υγείας που μπορεί να ξεκινήσουν από το έντερό σας

11 προβλήματα υγείας που μπορεί να ξεκινήσουν από το έντερό σας

Άρθρο του δρος William Cole

Το μικροβίωμα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα υγείας για το οποίο ήθελα να μάθω και να γράψω, εν μέρει επειδή είναι δύσκολο να κατανοηθεί το βάθος και η σημασία του.
Αυτό το έξυπνο βακτηριακό οικοσύστημα που υπάρχει στο έντερο αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του ανοσοποιητικού μας συστήματος, ενώ το σώμα μας στην πραγματικότητα περιέχει 10 φορές περισσότερα βακτήρια απ’ ό,τι κύτταρα! Αυτό σημαίνει ότι αποτελούμαστε από περισσότερα βακτήρια απ’ ό,τι ανθρώπινα κύτταρα, αποτελώντας ένα είδος μέσου μεταφοράς ή ξενιστή για το μικροβίωμα.

Πώς το να σκεφτόμαστε υπερβολικά μας κάνει δυστυχισμένους


Η υπερβολική σκέψη είναι μέρος της ζωής πολλών ανθρώπων ακόμα κι αν δεν ξέρουν ότι το κάνουν.

Έχετε πιάσει ποτέ τον εαυτό σας να σκέφτεται κάτι ξανά και ξανά, τόσο ώστε δεν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι άλλο; Συμβαίνει. Κι όταν συμβαίνει προκαλεί συναισθήματα φόβου, ανασφάλειας κι αμφιβολίας.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η υπερανάλυση καταστάσεων απασχολεί το 73% των ατόμων ηλικίας 25-35 ετών και κατά κύριο λόγο τις γυναίκες.

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου 2015

Τι φανερώνουν οι αριθμοί στις πλαστικές συσκευασίες;

plastic
Καθημερινά από τα χέρια μας περνούν πλαστικά μπουκάλια με νερό, τρόφιμα ή αναψυκτικά. Εάν τα προσέξουμε λίγο καλύτερα θα διακρίνουμε ένατριγωνικό σύμβολο με έναν αριθμό μέσα. Ξέρετε τι αντιπροσωπεύει ο αριθμός; Υποθέσατε ότι είναι για την ανακύκλωση; Μάλλον κάνατε λάθος!
Ο αριθμός μας φανερώνει τη χημική ουσία από την οποία αποτελείται το πλαστικό.
Όπως δείχνει και η εικόνα με τους αριθμούς μέσα στο τρίγωνο:
Το νούμερο 1 είναι από πολυαιθυλένιο terephalate (PET)

∆εν πληρώθηκαν 7.000 αγρότες το 30% των µεταβιβάσεων στο τσεκ του 2014

Απλήρωτοι για το 30% του τσεκ που αφορούσε κάποια µεταβίβαση ή αγοραπωλησία τον περασµένο Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο εµφανίζονται περίπου 7.000 παραγωγοί, καθώς η ισχύς της βεβαίωσης που αποδεικνύει ότι είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες έληξε στις 30/11/2014 ή στις 31/1/2015, ενώ δεν λειτουργεί και η διαδικτυακή εκτύπωση.
Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί η µεταβίβαση να ολοκληρώθηκε κανονικά, χωρίς πρόστιµο, όµως στην πληρωµή της ενιαίας ενίσχυσης του 2014 διαπιστώθηκε ότι οι αγρότες αυτοί δεν πληρώθηκαν το 30% της µεταβίβασης από τα ποσά που δικαιούνταν, καθώς τότε στο ηλεκτρονικό σύστηµα δεν εµφανίζονταν να είναι κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.

Γερμανοί δημοσιογράφοι «αδειάζουν» την Bild


Την έντονη αντίδραση της  Ένωσης Γερμανών Δημοσιογράφων προκάλεσε τοδημοσίευμα της Bild το οποίο καλούσε τους Γερμανούς να τυπώσουν ΟΧΙ «σε νέα δισεκατομμύρια δώρο στους άπληστους Έλληνες», να βγουν στο δρόμο, να διαδηλώσουν και να στείλουν μία selfie φωτογραφία τους με το ΟΧΙ πίσω στην εφημερίδα.

Άμεσο σχέδιο «διάσωσης» για το περιβάλλον από το WWF Ελλάς


Το WWF Ελλάς απέστειλε σήμερα στον Πρωθυπουργό και στους συναρμόδιους για το περιβάλλον, την ενέργεια και τις αναπτυξιακές πολιτικές υπουργούς έγγραφο με τίτλο: «100 μέρες και για το περιβάλλον».

Η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση προτείνει την ανάληψη δράσεων σε τέσσερις άξονες προκειμένου να υπάρξει όπως επεσήμανε ο διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας, «στροφή της χώρας  προς μία ανάπτυξη με γερά πόδια, τόσο για τους οικονομικούς δείκτες όσο και για τους ανθρώπους».

Βρετανός ευρωβουλευτής: Έλληνες υψώστε το ανάστημά σας - Είστε το έθνος του Ομήρου, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη! (βίντεο)

Να αντισταθούν και να ξεσηκωθούν προέτρεψε τους Έλληνες χθες ο αναπληρωτής ηγέτης του βρετανικού ευρωσκεπτιστικού κόμματος UKIP σε ομιλία του κατά την σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


Ο Πολ Νούταλ επέκρινε τον τρόπο που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ελληνικό λαό και προέτρεψε τους Έλληνες να υψώσουν το ανάστημά τους